Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm các dịch vụ làm visa của Visa Toàn Cầu, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Visa Toàn Cầu". (Ví dụ: dịch vụ visa hàn quốc visatoancau). Tìm kiếm ngay
1457 lượt xem

Giấy Chấp Thuận I-797 Là Gì?

Cũng giống như các cơ quan liên bang khác, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ làm việc với nhiều biểu mẫu khác nhau. USCIS sẽ liên lạc với hầu hết người nộp đơn nhập cư thông qua các biểu mẫu và giấy chấp thuận I-797.

Giấy Chấp Thuận I-797 là gì?

Mẫu giấy chấp thuận I-797 là Thông báo về Hành động. Được phát hành do một đơn xin hoặc một bản kiến ​​nghị được gửi đến USCIS. Mẫu I-797 là tài liệu mà Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sử dụng để liên lạc với người nộp đơn.Công dân nước ngoài có thể có Mẫu đơn I-797 do yêu cầu thay đổi từ phân loại không nhập cư này sang phân loại không nhập cư khác. Hoặc do đơn bảo lãnh đã được chủ lao động hoặc tổ chức khác đệ trình thay mặt họ. Nếu đơn hoặc đơn bảo lãnh được USCIS chấp thuận, Mẫu I-797 sẽ được cấp để xác minh sự chấp thuận.

Giấy Chấp Thuận I-797

Phân loại giấy chấp thuận I-797 và chức năng của từng loại

USCIS sử dụng nhiều loại Mẫu giấy chấp thuận I-797 để liên lạc với người nộp đơn/người bảo lãnh hoặc truyền đạt lợi ích nhập cư. Mẫu I-797 KHÔNG phải là mẫu bạn có thể điền vào.

Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về mục đích của mỗi loại thông báo I-797:

Thông báo hành động – Giấy chấp thuận I-797

USCIS đưa ra thông báo này để thông báo cho bạn với tư cách là người nộp đơn liên quan đến nhập cư rằng đơn xin hoặc đơn bảo lãnh đã được chấp thuận.

Thông báo hành động – Giấy chấp thuận I-797A

USCIS thường ban hành thông báo này để thay thế cho Mẫu Đơn I-94 Hồ sơ Nhập Cảnh/ Xuất Cảnh. Thông thường, điều này có nghĩa là thay đổi hoặc gia hạn được yêu cầu về trạng thái đã được chấp thuận. Bạn có thể ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Mẫu I-94 nằm ở cuối thông báo I-797A. Nó hiển thị một ngày mà qua đó bạn có thể ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp.

Thông báo hành động – Giấy chấp thuận I-797B

Giấy chấp thuận I-797B được ban hành khi chấp thuận đơn bảo lãnh lao động nước ngoài I-129.

  • Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ,khi nộp đơn bảo lãnh 129 USCIS sẽ cấp I-797B sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận. Để nhập cảnh, bạn phải nộp đơn xin thị thực làm việc với thông báo I-797B tại đại sứ quán / lãnh sự quán Hoa Kỳ.
  • Nếu bạn đang ở trong Hoa Kỳ khi nộp đơn bảo lãnh 129 và yêu cầu thay đổi hoặc mở rộng tình trạng pháp lý của mình ở Hoa Kỳ trong đơn yêu cầu. USCIS sẽ cấp I-797A sau khi đơn yêu cầu được chấp thuận. Tuy nhiên, nếu bạn có tình trạng bị chấm dứt hoặc dừng lao động trước khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, USCIS sẽ cấp I-797B yêu cầu bạn rời khỏi Hoa Kỳ. Sau đó nhập cảnh lại với thị thực làm việc hợp lệ.

Thông báo hành động – Giấy chấp thuận I-797C

Giấy chấp thuận I-797C là thông báo liên lạc đa năng và được USCIS sử dụng phổ biến nhất. Thông báo hành động – Giấy chấp thuận I-797C có nhiều tính năng khác nhau như:

  • Được sử dụng làm thông báo nhận hồ sơ: USCIS sẽ đưa ra thông báo nhận hồ sơ nếu bạn nộp đơn yêu cầu hoặc đơn xin USICS hợp lệ. Thông báo xác nhận việc USCIS đã tiếp nhận hồ sơ cũng như việc thanh toán phí nộp hồ sơ. Nó cũng chứa một số gồm 13 chữ số bắt đầu bằng ba chữ cái theo sau là một dãy 10 chữ số.  Được gọi là số biên nhận USCIS, Số hồ sơ USCIS. Với số này, bạn có thể theo dõi tình trạng thông qua công cụ trực tuyến của USCIS tại đây.
  • Giấy chấp thuận I-797C được sử dụng làm thông báo từ chối: USCIS đưa ra thông báo từ chối nếu có điều gì đó sai trong đơn của bạn.
  • Được sử dụng làm thông báo cuộc hẹn: USCIS đưa ra thông báo cuộc hẹn như: Kiểm tra Sinh trắc học, điều chỉnh I-485 của cuộc phỏng vấn tình trạng, cuộc phỏng vấn nhập tịch N-400,…
  • Được sử dụng làm thông báo chuyển giao: USCIS thỉnh thoảng chuyển các trường hợp từ trung tâm dịch vụ này sang trung tâm dịch vụ khác. Điều này giúp cân bằng khối lượng công việc giữa một số trung tâm dịch vụ của mình.
  • Giấy chấp thuận I-797C được sử dụng làm các trường hợp mở lại: Thông báo mở lại cho biết trường hợp bị từ chối trước đó đã được mở lại và đang được USCIS xử lý tiếp.

 I-797D

Thông báo này đi kèm với thẻ “phúc lợi” được cấp cho những người không phải là công dân. Ví dụ như: Thẻ xanh, giấy phép lao động, giấy phép tái nhập cảnh hoặc giấy thông hành tị nạn.

Thông báo hành động – Giấy chấp thuận I-797E

Thông báo hành động – Giấy chấp thuận I-797E đưa ra khi USCIS cần thêm bằng chứng. Căn cứ vào đó để tiếp tục xử lý đơn xin hoặc đơn bảo lãnh của bạn. Nó còn được gọi là Yêu cầu Bằng chứng. Thông báo thường liệt kê thời hạn nộp các tài liệu bổ sung. Thời gian là 87 ngày hoặc 30 ngày, tùy thuộc vào loại đơn hoặc đơn thỉnh cầu.

Thư thông hành – I-797F

Nó được biết đến như một “tấm thẻ thông hành”. Nó thường được cấp cho chủ thẻ xanh ở bên ngoài Hoa Kỳ dưới một năm. Đồng thời thẻ xanh của họ đã bị mất, bị hư hại, bị cắt xén hoặc hết hạn. Với I-797F, một người có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

        Tìm đường đi
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo